Podologia Sants - Rambla Badal 190-192, escala B, entresòl 3, 08028 Sants (Barcelona) - Telf: 93 141 11 84

Peu diabètic

El peu diabètic és una infecció, ulceració o destrucció dels teixits profunds relacionats amb alteracions neurològiques i diferents graus de malaltia vascular perifèrica a les extremitats inferiors que afecten a pacients amb diabetis mellitus.

En els diabètics, l’afectació dels nervis fa que es perdi la sensibilitat i que els músculs s’atrofiïn, afavorint l’aparició de deformitats al peu. La pèrdua de sensibilitat al peu implica que, si es produeix una ferida, un fregament  excessiu, una hiperpressió en un punt determinat o una exposició excessiva a fonts de calor o fred, el pacient no ho noti. La pèrdua de control muscular afavoreix l’aparició de deformitats i aquestes poden, al mateix temps, afavorir fregaments, canvis en la distribució del recolzament del peu durant la marxa i predisposar a agressions en determinats punts del peu.

La detecció precoç, una correcta quiropodia i la correcció de les àrees d’alta pressió abans que els símptomes apareguin, poden reduir el risc d’úlceres i la possible futura amputació de l’extremitat inferior.

A Podologia Sants considerem molt important l’atenció podològica del pacient diabètic. Evitar ferides al tallar les ungles, l’eliminació de durícies i l’acomodament biomecànic del peu són aspectes molt importants per prevenir les conseqüències de la neuropatia diabètica.

A Podologia Sants considerem molt important l’atenció podològica del pacient diabètic. Evitar ferides al taller les ungles, l’eliminació de durícies i l’acomodament biomecànic del peu per prevenir les conseqüències de la neuropatia diabètica.

Per la sensibilització que tenim cap a aquests pacients, Pilar Ibáñez, podòloga del nostre centre, està adscrita al conveni del CatSalut (veure més informació) d’atenció podològica per a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques.